Golf – den sociala sporten för alla

En golfscooter gör det möjligt för personer med funktionshinder att spela golf, med bibehållen social gemenskap på golfbanan. De scootrar vi säljer räknas enligt lagstiftningen som cyklar och är fullt utrustade för att användas utanför golfbanan och kan givetvis användas att transportera spelare och bag mellan golfbanan och hemmet om avståndet är rimligt.

Och detta kan man göra utan krav på besiktningar, skatt, hjälm, körkort m.m. eftersom flertalet eldrivna scooters enligt lagstiftningen räknas som cyklar.

Det finns dock vissa trehjuliga scooters som är för breda, bredare än 75 cm, och därmed gäller bl.a. hjälmtvång vid körning, både på och utanför golfbanan. Denna regel är inte så känd. Enda undantaget är när ett funktionshinder är av den beskaffenheten att ett bredare fordon krävs.

Det behövs inget körkort för att framföra en golfscooter eller certifikat för att hyra ut den.

Våra nya modell kan dessutom användas så man kan stödja sig mot scootern och slå om funktionshindret innebär att man har svårt att stå utan stöd.

Golfia/Return Konsult AB

Reallinjen 26
224 73  Lund
Sweden


© Return Konsult AB. All rights reserved.